Konferencja #SzkodaSzkoły

Dzisiaj odbyła się inauguracja roku szkolnego – to smutny dzień nie tylko dla polskiej oświaty ale także dla całego społeczeństwa, gdyż zachodzące rewolucyjne zmiany zagrażają przyszłości wychowania kolejnych pokoleń. Oparta na kłamstwie i manipulacji #deformaedukacji ma jeden cel: Wychować posłusznego PiSowi Obywatela, zaściankowego, myślącego schematycznie, bez własnej inicjatywy i ambicji, posłusznego i bezrefleksyjnego.

Konferencję Nowoczesnej w imieniu Poseł Katarzyna Lubnauer otworzył Dyrektor Biura Poselskiego Damian Raczkowski:
„Stoimy przed Kuratorium Oświaty, bo to nie szkoły są sobie winne, a Ministerstwo Edukacji. Kurator zaś jest przedstawicielem Ministra Edukacji w terenie. Akcja #szkodaszkoly opiera się na przekazaniu obywatelom informacji, jak wyglądać ma szkoła po reformie, jak bardzo sie zmieni oraz jak wiele osób straciło pracę mimo zapewnień Pani Minister, że tak nie będzie.”

Wiceprzewodniczący Zarządu Nowoczesna w województwie łódzkim, Marcin Gołaszewski, przedstawił zagrożenia wynikające z demontażu systemu oświaty przez PiS:

„Wprowadzane zmiany nie są żadną reformą, są destrukcyjną zmianą, która nie tworzy nic pozytywnego, a wyłącznie niszczy funkcjonujący system nauczania, cofając nas o dziesięciolecia do okresu PRL. Mam wrażenie, że PiS z tęsknoty, a może wręcz z nostalgii za minionymi czasami próbuje na siłę wepchnąć nas w schematy działania dawno minione. Wszystko, co min. Zalewska mówiła rok temu okazało się kłamstwem. Zwalniani nauczyciele, ogromne wielomilionowe obciążenia dla budżetów samorządów, łączenie etatów przez nauczycieli biegających od jednej szkoły do drugiej – to rzeczywistość, w której właśnie zaczynamy funkcjonować. Ponadto zmiany podstaw programowych potwierdzają, iż #deformaedukacji ma podłoże ideologiczne i ma na celu wychowanie posłusznych obywateli. Usunięcie z kanonu lektur Sofoklesa, Iwaszkiewicza, Miłosza czy Schulza, a dodanie wierszy „bardów smoleńskich”, identyfikujących się wyłącznie z jedną opcją polityczną, jest niedopuszczalną ingerencją światopoglądową w neutralność polityczną szkoły. Polska szkoła zmierza w bardzo złym kierunku.

Jarosław Krajewski, Koordynator Krajowy Sieci Eksperckiej Lepsza Polska w zakresie Edukacji, wskazywał na możliwości minimalizowania skutków wprowadzanych chaotycznych zmian. Podkreślił, iż za 2 lata, gdy PiS zostanie odsunięty od władzy, Nowoczesna chce oprzeć proponowane zmiany w oświacie na 4 zasadniczych filarach: elastyczność struktury, indywidualne podejściu do ucznia, praktyczna edukacja i podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Nowoczesna zrealizuje swój postulat, by szkoła była bardziej demokratyczna, aby to uczeń miał większy wpływ na swoją edukację. Każdy uczeń musi mieć też szansę na prawdziwe, indywidualne doradztwo zawodowe, bazujące na jego predyspozycjach i zainteresowaniach. Praktyczna edukacja musi stać się kluczem do sukcesu zawodowego: wielojęzyczność, programowanie, nauka przedmiotów przyrodniczych przez doświadczenie oraz interdyscyplinarność w nauczaniu. Wychowanie seksualne musi stać się nieodłącznym elementem procesu wychowawczego. Ważne jest też podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, który musi być samodzielny i doskonale wykształcony. Autonomia w podejmowaniu decyzji i wyborze przekazywanych treści programowych muszą być elementem charakteryzującym nowoczesną szkołę.

Na zakończenie Marcin Gołaszewski podkreślił, iż celem procesu wychowawczego i dydaktycznego jest ukształtowanie młodego człowieka, otwartego na świat, kreatywnego, który będzie posiadał nie tylko wiedzę, ale także i przede wszystkim umiejętności do jej użycia. Polska szkoła musi wykształcić Obywatela gotowego do uczenia się przez całe życie, ciekawego otaczającego go świata, tolerancyjnego i przede wszystkim ambitnego.

 

Dzisiaj odbyła się inauguracja roku szkolnego – to smutny dzień nie tylko dla polskiej oświaty ale także dla całego spo…

Opublikowany przez Nowoczesna Łódzkie na 4 września 2017

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?